Pakistan

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

  1. Пакистан

Дуудлага

Оноосон нэр

Ижил утгатай үг

. [[]]

Орчуулга

Германаар


Нэр үг

  1. Пакистан

Дуудлага

Оноосон нэр

Ижил утгатай үг

. [[]]

Орчуулга

Голландаар


Нэр үг

  1. Пакистан

Дуудлага

Оноосон нэр

Ижил утгатай үг

. Islamitische Republiek Pakistan

Орчуулга

Норвегиар


Нэр үг

  1. Пакистан

Дуудлага

Оноосон нэр

Ижил утгатай үг

. [[]]

Орчуулга

Туркээр


Нэр үг

  1. Пакистан

Дуудлага

Оноосон нэр

Ижил утгатай үг

. [[]]

Орчуулга

Шведээр


Нэр үг

  1. Пакистан

Дуудлага

Оноосон нэр

Ижил утгатай үг

. [[]]

Орчуулга