Jump to content

Monaco

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

[1] Монако улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Бретоноор


Нэр үг

[1] Монако улс

Дуудлага

//

Эсрэг утгатай үг

Даниар


Нэр үг

[1] Монако улс

Голландаар


Нэр үг

[1] Монако улс

Дуудлага

//

Эстоноор


Нэр үг

[1] Монако улс

Финляндаар


Нэр үг

[1] Монако улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Moona

Францаар


Нэр үг

Монако улс

Дуудлага

//

Германаар


Нэр үг

Монако улс

Дуудлага

/Monako/

Эсрэг утгатай үг

Испаниар


Нэр үг

Монако улс

Дуудлага

/monako/

Интерлингва


Монако улс

Италиар


Нэр үг

[1] Монако улс

Норвегиар


Нэр үг

Монако улс

Португалаар


Нэр үг

[1] Монако улс

Дуудлага

/Monaku/

Румынаар


Нэр үг

Монако улс

Дуудлага

//

Ижил утгатай үг

Шведээр


Нэр үг

[1] Монако улс