Mali

Wiktionary-с

Ачехаар


Нэр үг

[1] Мали

Африкаансаар


Нэр үг

Мали

Албанаар


Нэр үг

[1] Мали

Загвар:-gsw-

Нэр үг

[1] Мали

Арагоноор


Нэр үг

Мали

Азербайжанаар


Нэр үг

Мали

Бага саксон


Нэр үг

Мали

Доод Саксонаар


Нэр үг

Мали

Загвар:-baa-

Нэр үг

Мали

Бамбарагаар


Нэр үг

Мали

Банжар


Нэр үг

Мали

Загвар:-bcl-

Нэр үг

Мали

Боснинар


Нэр үг

Мали

Бретоноор


Нэр үг

Мали

Баскаар


Нэр үг

Мали

Кабилээр


Нэр үг

Мали

Загвар:-kaa-

Нэр үг

Мали

Корнишоор


Нэр үг

Мали

Шонаар


Нэр үг

Мали

Ямайкийн нутгийн хэллэг


Нэр үг

Мали

Хорватээр


Нэр үг

Мали

Загвар:-diq-

Нэр үг

Мали

Корсикаар


Нэр үг

Мали

Даниар


Нэр үг

[1] Мали

Германаар


Нэр үг

Мали

Дуудлага

/Mali/

Ижил утгатай үг

Шотландаар


Нэр үг

Мали

Словенаар


Нэр үг

Мали

Эстоноор


Нэр үг

Мали

Эстремадураар


Нэр үг

Мали

Фарероор


Нэр үг

Мали

Загвар:-vls-

Нэр үг

Мали

Финляндаар


Нэр үг

Мали

Дуудлага

/Mali/

Загвар:-frp-

Нэр үг

Мали

Гагузар


[1] Мали

Англиар


Нэр үг

[1] Мали

Дуудлага

/Mali/

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Загвар:-stq-

Нэр үг

Мали

Уэльсээр


Нэр үг

Мали

Гайтинар


Нэр үг

Мали

Хаусаар


Нэр үг

Мали

Интерлингва


[1] Мали

Италиар


Нэр үг

[1] Мали

Дуудлага

/Mali/

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Каталанаар


Нэр үг

[1] Мали

Загвар:-hif-

Нэр үг

Мали

Уэльсээр


Нэр үг

Мали

Гайтинар


Нэр үг

Мали

Загвар:-hak-

Нэр үг

Мали

Хаусаар


Нэр үг

Мали

Мажараар


Нэр үг

Мали

Загвар:-ig-

Нэр үг

Мали

Идо


Нэр үг

Мали

Загвар:-ilo-

Нэр үг

Мали

Индонезаар


Нэр үг

Мали

Нэгдмэл хэл


Нэр үг

Мали

Яваар


Нэр үг

Мали

Эбэ


Нэр үг

Мали

Конго


Нэр үг

Мали

Загвар:-ki-

Нэр үг

Мали

Ладин


Нэр үг

Мали

Латвиар‎


Нэр үг

Мали

Загвар:-lij-

Нэр үг

Мали

Лимбургээр


Нэр үг

Мали

Лингала


Нэр үг

Мали

Загвар:-olo-

Нэр үг

Мали

Ломбардар


Нэр үг

Мали

Луганда


Нэр үг

Мали

Люксембургаар


Нэр үг

Мали

Малайзар


Нэр үг

Мали

Мальтаар


Нэр үг

Мали

Малагасаар


Нэр үг

Мали

Хорватын серб


Нэр үг

[1] Мали

Дуудлага

/Mali/

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Мальтаар


Нэр үг

[1] Мали

Загвар:-cdo-

Нэр үг

[1] Мали

Загвар:-nan-

Нэр үг

Мали

Загвар:-min-

Нэр үг

Мали

Голландаар


Нэр үг

[1] Мали

Дуудлага

/Mali/

Эсрэг утгатай үг

Нахуатл


Нэр үг

Мали

Норвегиар


Нэр үг

Мали

Норвегиар Нинорск


Нэр үг

[1] Мали

Новиалар


Нэр үг

Мали

Загвар:-pam-

Нэр үг

Мали

Польшоор


Нэр үг

Мали

Дуудлага

/Mali/

Португалаар


Нэр үг

[1] Мали

Дуудлага

/Mali/

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Папиьяменто


Нэр үг

Мали

Пьемонт


Нэр үг

Мали

Кечуа


Нэр үг

Мали

Румынаар


Нэр үг

[1] Мали

Киняруанда


Нэр үг

Мали

Хойд сами


Нэр үг

Мали

Сардинар


Нэр үг

Мали

Хойд Сото


Нэр үг

Мали

Сесото


Нэр үг

Мали

Сицилиар


Нэр үг

Мали

Францаар


Нэр үг

Мали

Дуудлага

/Mali/

Словакаар


Нэр үг

Мали

Окситанаар


Mali

[1] Мали

Силезийн


Нэр үг

Мали

Доод сорби


Нэр үг

Мали

Дээд сорби


Нэр үг

Мали

Сунданесоор


Нэр үг

Мали

Кримийн Татаар


Нэр үг

Мали

Волоф


Нэр үг

[1] Мали

Швахили


Нэр үг

[1] Мали

Шведээр


Нэр үг

[1] Мали

Дуудлага

/Mali/

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Тагалогоор


Нэр үг

[1] Мали

Түркменээр


Нэр үг

[1] Мали

Туркээр


Нэр үг

[1] Мали

Вьетнамаар


Нэр үг

Мали

Загвар:-wa-

Нэр үг

Мали

Вепсоор


Нэр үг

Мали

Воро


Нэр үг

Мали

Загвар:-war-

Нэр үг

Мали

Загвар:-zea-

Нэр үг

[1] Мали

Чехоор


Нэр үг

[1] Мали

Узбекээр


Нэр үг

[1] Мали

Ижил утгатай үг