Esperanto

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

Esperanto

эспиранто хэл

Люксембургаар


Нэр үг

Esperanto

эспиранто хэл

Германаар


Нэр үг

Esperanto

эспиранто хэл