El Salvador

Wiktionary-с

Германаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Арагоноор


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Доод Саксонаар


Загвар:-ndsnoun- El Salvador

Сальвадор

Баскаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Хорватын серб


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Каталанаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Корсикаар


Загвар:-conoun- El Salvador

Сальвадор

Курдээр


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Даниар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Испаниар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Эстоноор


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Финляндаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Голландаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Индонезаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Англиар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Интерлингва


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Исландаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Италиар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Малайзар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Науру


Загвар:-nanoun- El Salvador

Сальвадор

Норвегиар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Норвегиар Нинорск


Загвар:-nnnoun- El Salvador

Сальвадор

Окситанаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Португалаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Румынаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Швахили


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Шведээр


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Тагалогоор


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Туркээр


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор

Вьетнамаар


Нэр үг

El Salvador

Сальвадор