Computer

Wiktionary-с

Австро-Бавари


Цахим тооцоолуур

Нэр үг

computer (олон тоон дээр computers)

[1] цахим тооцоолуур
[2] компьютер, тайлбар: тооцоолон бодох үйлдэл хийх, төрөл бүрийн багаж хэрэгсэл төхөөрөмжүүдийг удирдах, хянах, төрөл бүрийн мэдээлэл хадгалах, эмхлэх, хайх зориулалт бүхий цахилгаан төхөөрөмж

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Rechna

Эсрэг утгатай үг

Германаар


Нэр үг

computer (олон тоон дээр computers)

[1] цахим тооцоолуур
[2] компъютер, тайлбар: тооцоолон бодох үйлдэл хийх, төрөл бүрийн багаж хэрэгсэл төхөөрөмжүүдийг удирдах, хянах, төрөл бүрийн мэдээлэл хадгалах, эмхлэх, хайх зориулалт бүхий цахилгаан төхөөрөмж

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг