Bangladesh

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Арагоноор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Астураар‏‎


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Голландаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Баскаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Бретоноор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Сэбуаноор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Корнишоор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Даниар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Шотланд гэльск


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Галисаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Идо


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Испаниар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Индонезаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Интерлингва


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Италиар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Малайзар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Науру


Загвар:-nanoun-

[1] Бангладеш улс

Норвегиар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Новиалар


Загвар:-novnoun-

[1] Бангладеш улс

Норвегиар Нинорск


Загвар:-nnnoun-

[1] Бангладеш улс

Голландаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Португалаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Румынаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Шведээр


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Тагалогоор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Вьетнамаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Загвар:-wa- Загвар:-wanoun-

[1] Бангладеш улс

Яваар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Финляндаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Францаар


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Фрисианаар


Загвар:-fynoun-

[1] Бангладеш улс

Уэльсээр


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Эстоноор


Нэр үг

[1] Бангладеш улс

Узбекээр


Нэр үг

[1] Бангладеш улс