Andorra

Wiktionary-с
Bayrogʻi Andorra

Африкаансаар


Нэр үг

Andorra

Андорра улс

Дуудлага

//

Эсрэг утгатай үг

Арагоноор


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Астураар‏‎


Нэр үг

Andorra

Азербайжанаар


Нэр үг

Andorra

Баскаар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Бретоноор


Нэр үг

Andorra

Каталанаар


Нэр үг

Andorra

Чехоор


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Даниар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Эстоноор


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Дуудлага

//

Эсрэг утгатай үг

Фарероор


Нэр үг

Andorra

Голландаар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Финляндаар


Нэр үг

Andorra

Андорра улс

Германаар


Нэр үг

Andorra

Андорра улс

Дуудлага

//

Эсрэг утгатай үг

Мажараар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Испаниар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Интерлингва


Andorra

[1] Андорра улс

Англиар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Исландаар


Нэр үг

Andorra

Андорра улс

Италиар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Латинаар


Нэр үг

Andorra

Андорра улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Курдээр


Andorra

[1] Андорра улс

Малайзар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Норвегиар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Окситанаар


Andorra

Андорра улс

Португалаар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Дуудлага

//

Румынаар


Нэр үг

Andorra

Андорра улс

Сицилиар


Andorra

[1] Андорра улс

Словакаар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Словенаар


Нэр үг

Andorra

Дуудлага

//

Эсрэг утгатай үг

Шведээр


Нэр үг

Andorra

Тагалогоор


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Туркээр


Нэр үг

Andorra

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Вьетнамаар


Нэр үг

Andorra

Түркменээр


Нэр үг

Andorra

Дуудлага

//

Индонезаар


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

Узбекээр


Нэр үг

Andorra

[1] Андорра улс

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг