A

Wiktionary-с
A үсэг

Англиар[засварлах]

Нэр үг:[засварлах]

(1) тайлбар: Англи хэлний цагаан толгой эхэнд байдаг том үсэг
Ангилал: Үсэг
Хэрэглээ: Өвөрмөц хэллэг: from A to B - нэг газараас нөгөө газарлуу; Thanks to the GPS tool, we are now able to determine the shortest route from A to B. - Байрлал тодорхойлогч хиймэл дагуулын төхөөрөмжийн ачаар бид одоо нэг газараас нөгөө газарлуу явах хамгийн богино замыг тодорхойлож чадах боллоо.; Өвөрмөц хэллэг: from A to Z - бүгдийг, нэгд нэгэнгүй; I know his life from A to Z. - Би түүний амьдралыг нэгд нэгэнгүй мэднэ.
(2) ля эгшиг - тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр As) мөн үл тоологдох нэр үг - тайлбар: Ихэвчлэн өрнөдийн хөгжимийн соёлд хэрэглэгддэг
Ангилал: Хөгжим
Хэрэглээ: The song starts from A. - Дуу ля эгшигээс эхэлж байна.
(3) онц дүн - тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр As) мөн үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал: Боловсрол
Хэрэглээ: She often gets A from English language teacher. - Тэр охин англи хэлний багшаас дандаа А дүн авдаг.
(4) амперийн товчлол - тайлбар: цахилгаан гүйдлийн хэмжээг заадаг СИ системийн нэгж
Ангилал: Хураангуй үгс, Физикийн нэгж
Хэрэглээ:
(5) цусны бүлэг - тайлбар:
Ангилал: Анагаах ухаан
Хэрэглээ: My blood type is A. - Миний цусны бүлэг А.

Дуудлага:[засварлах]

Үгийн гарал зүй:[засварлах]

засварлах

Эсрэг утгатай үг(с):[засварлах]

Дагавар үг(с):[засварлах]

Холбогдох үг(с):[засварлах]

Мөн үзэх:[засварлах]