өршөөх

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[цrʃц:]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠬᠥ
(өрүсийхэ)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

үйл.
  1. Гэм зэмийг нэхэмжлэлгүй уучлах, хэлтрүүлэх
  2. Зовж зүдэрсэн хүнд туслах, аварч энэрэх

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

өршөөх бичиг - ял зэмийг хэрэгсэхгүй болгосон буюу хөн­гөтгөсөн тухай бичиг
өршөөн хэлтрүүлэх - алдаа дутагдал, ял зэмийг нэхэн хэлэлцэлгүй уучлах
соёрхон өршөөх - өршөөл соёрхох
нигүүлсэн өршөөх - алдаа дутагдлыг нь хэлтрүүлэн, тусалж дэмжих
өршөөж хайрлах - хайрлан энэрч туслах
бурхан өршөө - найтаахад хэлдэг үг

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

өр|шөө/х үйл. бурхан өршөө!, өршөөнө, өршөөжээ, өршөөе, өршөөж; өршөөг­дөх, өршөөчих

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠯᠭᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᢉᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠴ᠊ᠢ᠊ᠭᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠵ‍ᠠ‍ᠭᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠵᠣ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠭᠡᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᢉ‍ᠰ‍‍ᠠ‍ᠭᠡ᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠪᠡᠴᠣ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠪᠡᠯ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠪᠡ‍ᠰ‍ᠣ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠮ‍ᠠ‍ᢉᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠳ᠋‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠬᠥ᠊ᠯ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠩ‍ᠬᠥᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᢉ‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠭᠡᠡ᠋ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ᠊ᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠬᠥ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠮ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠬᠥ᠊᠊ᠢ᠊ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠯ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠢ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᢉᠳ᠋ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠢ᠊ᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠭᠡ᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠭᠡ‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠭᠡᠴ᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠬᠥ᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠪᠡᠡ᠋
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡᠯ᠎ᠠ
ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠷᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠨ᠎ᠠ

/~лгө /~гд /~чих /~цгөө /~ж /~өөд /~н /~сөөр /~вч /~вөл /~вөөс /~мөгц /~төл /~хлөөр /~нгүүт /~сөн /~өө(гүй)᠎ /~дөг /~х /~мөөр /~хүйц /~лгүй /~е /~гтүн /~г /~өөрэй /~өөсэй /~өөч /~үүзэй /~в /~жээ /~лөө /~нө

Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]