ч

Wiktionary-с

Монголоор


Үгийн гарал

Үгийн дуудлага

[ʧĭ]

Үндэсний бичиг

(чу, чү) = чиг

Галиглах зарчим

Үгийн утга

сул.
  1. Дутагдах утга илтгэх сул бүтээвэр

Ойролцоо үг

Нийлмэл үг

Зөв бичихзүй

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй

Орчуулга

Товчилсон үг

ААДБЧ Ардын Армийн Дуу Бүжгийн Чуулга
АББЧ Аюулгүй Байдлын Бүсийн Чуулган
АБЧ Азийн Бүсийн Чуулган
АБЧ Аюулгүй Байдлын Чуулган
АДБУЧ Ардын Дуу Бүжгийн Улсын Чуулга
АДБЧ Ардын Дуу Бүжгийн Чуулга
АНДБЧ Ази, Номхон Далайн Бүсийн Чуулган
АЦДБЧ Ардын Цэргийн Дуу Бүжгийн Чуулга
АЧ Ачааны Чиргүүл
БЦДБЧ Барилгын Цэргийн Дуу Бүжгийн Чуулга
БЦДБЧ Бүх Цэргийн Дуу Бүжгийн Чуулга
ДБЧ Дуу Бүжгийн Чуулга
МААДБЧ Монгол Ардын Армийн Дуу Бүжгийн Чуулга
МАЦДБЧ Монголын Ардын Цэргийн Дуу Бүжгийн Чуулга
МЗҮЧ Монголын Залуучуудын Үндэсний Чуулган
ОЧ Онц Чухал
СДЧ “Сэлэнгийн Долгио” Чуулга
ТЗДБЧ Төмөр Замын Дуу Бүжгийн Чуулга
УАДБЧ Улсын Ардын Дуу Бүжгийн Чуулга
ҮДБЧ Үндэсний Дуу Бүжгийн Чуулга
ҮДБЭЧ Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга
ҮЧ Үйлдвэрлэгчдийн Чуулган
ҮЧ Үндэсний Чуулган
ХАЧ Худалдан Авах Чадвар
ХБДЦДБЧ Хилийн Ба Дотоодын Цэргийн Дуу Бүжгийн Чуулга
ХЦДБЧ Хилийн Цэргийн Дуу, Бүжгийн Чуулга
ЦДБЧ Цэргийн Дуу Бүжгийн Чуулга
ЦДБЭЧ Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга
ШУАБЧ Шинжлэх Ухааны Академийн Бага Чуулган
ШУАИЧ Шинжлэх Ухааны Академийн Их Чуулган

Беларусаар


ч

Болгараар


ч

Хасагаар


ч

Хиргисээр


ч

Македоноор


ч

Осетоор


ч

Оросоор


ч

Хорватын серб


ч

Тажикаар


ч

Украйнаар


ч