хэсэг

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[xeseg] (хэсэг)


Үгийн утга

хэсэг нэр 1Бүхэл юмнаас тусгаарлан салгаж авсан хувь: хэсэг хэсгээр хайчлах (салангид салангид болгон хайчлах), дөрвөн хэсэг (дөрвөн салангид юм), хэдэн хэсэг (олон салангид юм); хэсэг мал (сүргээсээ тасарсан хэдэн мал), хэсэг мах (салангид мах), хэсэг хүн (хэдэн бөөн хүн), хэсэг хэсэг (а.хэд хэдэн, тус тус; б.бөөн бус, үе үе: сэвсгэр цас хэсэг хэсгээр хаялах (сэвсгэр цас үе үе орох), нэг хэсэг (а.бүхлийн хугас, хэсэг хэсэг; б

зуур, нэг үе: гэрийн дотор нэг хэсэг ямар ч анир чимээгүй байлаа); 2Харьцангуй салангид бүрэлдэхүүн: биеийн дээд хэсэг (биеийн дээд тал), нутгийн хойд хэсэг (нутгийн хойд тал); 3Цаг хугацааны зохих хором, зарим үе: хэсэг зуур (түр зуур), хэсэгтээ (заримдаа, хэсэг үед), хэсэг байх (хэд хонох), хэсэг бодолд орох (түр зуур бодлогошрох), хэсэг хэвтэх (түр зуур хэвтэх), хэсэг явах (бага зэрэг, хэсэг зуур явах); 4Бичиг зохиолын агуулгын бүлгээс бага, бадгаас их ангилал: гурван хэсэгтэй бүлэг (гурван хэсгээс бүрдэх бүлэг); 5Цэргийн зохион байгуулалтын нэг салаа: хэсгийн дарга (ацэргийн салаан дарга; б.үйлдвэрийн цехийн дарга); 6Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зарим жижиг нэгж.


'

'

'


Шилжсэн утга

Холбоо үг

  • хэсэг хэсгээр хайчлах - салангид салангид болгон хайчлах
  • дөрвөн хэсэг - дөрвөн салангид юм
  • хэдэн хэсэг - олон салангид юм хэсэг мал - сүргээсээ тасарсан хэдэн мал
  • хэсэг мах - салангид мах
  • хэсэг хүн - хэдэн бөөн хүн
  • сэвсгэр цас хэсэг хэсгээр хаялах - сэвсгэр цас үе үе орох
  • нэг хэсэг - а.бүхлийн хугас, хэсэг хэсэг б.хэсэг зуур, нэг үе

Хоршоо үг


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

Зүйр цэцэн үг

Хэвшмэл хэлц

Хэсэг өөдсийг зүйвэл хувцас болдог Хэмхдэг тоосгыг өрвөл хэрэм болдогӨвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

хэсэг нэр 1 (саланги юм) хоёр ~ хуваах 2 (бүлэг) ~ байшин (бөөн байшин), ~ бүлэг (а. салангид, б. зохиолын ангилал), биеийн дээд ~, хэсгийн, хэсэгт, хэсгээс, о.тоо хэсгүүд 3 (хором) ~ зуур (түр зуур), ~тээ (заримдаа), хэсэгхэн

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

keseit


Товчилсон үг

Хуучирсан үг