худалдаа

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[xudalda:]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠬᠣ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
(худалдуг-а)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

нэр.
  1. Юмыг үнэ өртөгтэйгээр харилцан өгч авах нь
  2. Худалдах, худалдан авах замаар таваарын гүйлгээнд оруулдаг аж ахуйн салбар

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

худалдаа бэлтгэл хуучир. - худалдаалах мал, түүхий эдийн зүйл
худалдаа нээх - а.шинээр байгуулагдсан худалдааны газар худалдаагаа хийж эхлэх; б.тухайн өдрийн худалдаа хийж эхлэх
худалдаа хийх - бараа таваар борлуулах ажил эрхлэх
ганзагын худалдаа - өргөн хэрэгцээний бараа таваарыг хөдөөгийн айлуудаар явж, зарах наймаа
дамын худалдаа - ашиг хонжоо олохыг хичээж, үнэ хэтрүүлэн худалдах наймаа
иж бүрдүүлэх худалдаа - зайлшгүй байх сэлбэг болон ашиглалтын үйлчилгээний өртгийг оролцуулан, нийцүүлж хийх худалдаа
үүргийн худалдаа - хэрэгцээний юмыг хот суурин газар авч явж зарах наймаа
худалдааны биш төлбөр - аялал жуулчлал, албан томилолт, урлагийн айлчлан тоглолт, дипломат төлөөлгчдийн газрынхны зардал зэргийг багтаасан худалдааны биш үйл ажиллагааны талаар хийх олон улсын тооцоо
худалдааны газар - худалдаа хийх ажлыг эрхлэн явуулдаг газар
худалдааны гарам - худалдааны онгоц зогсох газар
худалдааны зар - зарж борлуулж буй бараагаа олонд таниулах зорилгоор радио, телевизээр нэвтрүүлэх сурталчилгаа
худалдааны нэгж - худалдааны хугацаат бирж дээр борлуулах гэрээний тогтоосон хэмжээ
худалдааны хонжвор - бараа таваарын гүйлгээний дундаас олсон ашиг
худалдааны саад хориг - гаалийн хураамж, хувь хэмжээ, валютын хяналтаар дамжуулан бараа гүйлгээ, үйлчилгээний солилцоог хязгаарлах ажиллагаа
худалдааны хөнгөлөлт - худалдах бараа бүтээгдэхүүний татварыг хөнгөлөх явдал
худалдааны хөрөнгө - гүйлгээнд гаргаж байгаа бараа таваар
худалдааны хүн - а.худалдаа наймаа эрхэлж аж төрөх хүн; б.худалдааны байгууллагад ажилладаг хүн
гадаад худалдаа - бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлох, импортлох улс хоорондын худалдаа
гадаад худалдааны яам - улсын гадаад худалдааг удирдах төрийн байгууллага
дуудлага худалдаа - хөтлөгчийн удирдлагаар, олны өмнө зарагдаж байгаа бараанд хамгийн өндөр үнэ хэлсэн хүн худалдаж авдаг, үнэ хаялцуулах худалдаа
олон улсын худалдааны танхим - улс орнуудын эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд тусламж үзүүлэх зорилготой, дэлхийн улс гүрэнд өөрийн салбар бүхий байгууллага
хувийн худалдаа - хувиараа наймаа эрхлэх нь

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ху|дал|даа нэр. худалдаанд, ху­далдаанаас, худалдаагаар

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠬᠣ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠊ᠣ
ᠬᠣ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠳ᠋ᠣ
ᠬᠣ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠊ᠢ᠊᠊ᠢ
ᠬᠣ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠨ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠬᠣ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠡ᠊ᠷ
ᠬᠣ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠬᠣ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋ᠣ᠊᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠡ᠊ᠨ

/~ы /~д /~г /~аас /~аар /~тай /~аа

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

ГХАҮ Гадаад Худалдаа, Аж Үйлдвэр
ГХАҮЯ Гадаад Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Яам
ГХГХОГ Гадаад Худалдаа, Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтын Газар
ГХЭЗХАА Гадаад Худалдаа, Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Алба
ГХЭЗХАЯ Гадаад Худалдаа, Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Яам
МУХХБ Монгол Улсын Худалдаа, Хөгжлийн Банк
МҮХАҮТ Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим
МХАҮ Монголын Худалдаа, Аж Үйлдвэр
МХАҮТ Монголын Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим
МХҮҮ Монголын Худалдаа, Үйлдвэрлэл, Үйлчилгээ
МХХБ Монголын Худалдаа, Хөгжлийн Банк
МХЭХХ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршоолол
МХЭХХТХ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбоо
МХЭХХТХУЗ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбооны Удирдах Зөвлөл
МХЭХХТХУЗХ Монголын Худалдаа, Эд Хэрэглэгчдийн Хоршооллын Төв Холбооны Удирдах Зөвлөлийн Хурал
ОУХҮЯ Олон Улсын Худалдаа, Үйлдвэрийн Яам
ХААХТАҮЭ Хөдөө Аж Ахуй, Худалдаа, Тээврийн Ажилчдын Үйлдвэрчний Эвлэл
ХАҮ Худалдаа, Аж Үйлдвэр
ХАҮБ Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Банк
ХАҮТ Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхим
ХБ Худалдаа Бэлтгэл
ХБА Худалдаа Бэлтгэлийн Анги
ХББ Худалдаа Бэлтгэлийн Байгууллага
ХБТ Худалдаа Бэлтгэлийн Трест
ХБУГ Худалдаа Бэлтгэлийг Удирдах Газар
ХБЯ Худалдаа Бэлтгэлийн Яам
ХНХК Худалдаа, Нийтийн Хоолны Контор
ХНХУГ Худалдаа, Нийтийн Хоолны Удирдах Газар
ХНХУХА Худалдаа, Нийтийн Хоолны Улсын Хяналтын Алба
ХНХҮШИ Худалдаа, Нийтийн Хоолны Үйлдвэрлэл Шинжилгээний Институт
ХҮААХЭ Худалдаа, Үйлдвэрийн Ажилчин, Албан Хаагчдын Эвлэл
ХҮБ Худалдаа, Үйлдвэрийн Банк
ХҮДС Худалдаа, Үйлдвэрийн Дээд Сургууль
ХҮТ Худалдаа, Үйлчилгээний Төв
ХҮТМС Худалдаа, Үйлдвэрийн Техник Мэргэжлийн Сургууль
ХҮҮТ Худалдаа, Үйлдвэрлэл, Үйлчилгээний Төв
ХҮЯ Худалдаа, Үйлдвэрийн Яам
ХХБ Худалдаа, Хөгжлийн Банк
ХХБХ Худалдаа, Хөгжлийн Бага Хурал
ХЭЗДС Худалдаа, Эдийн Засгийн Дээд Сургууль
ХЭЗФ Худалдаа, Эдийн Засгийн Факультет

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Солилцоо алхаанаас цааш
Худалдаа хоногоосоо цааш

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]