тооцох

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[to:ʦʌ]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ
(тогача)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

үйл.
  1. Юмны данс тооцоог бодож дуусгах
  2. Юмыг бүртгэл тоонд оруулах, бодох

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

тооцож дуусгах - данс бүртгэлээ хийж дуусгах
тооцон бүртгэх - тоонд оруулан бүртгэх
тооцон үзэх - а.юмны тоо хэмжээг бүртгэн үзэх; б.аливаа ажил хэргийг хийхдээ тухайн нөхцөл байдал, гарах үр дагавар, хүрэх үр дүн зэргийг сайтар бодож үзэх
хүчинтэйд тооцох - хүчинтэй хэмээн үзэх
муу гэж тооцох - муу гэж үзэх, муугийн тоонд оруулах

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

тоо|ц/ох үйл. болзошгүй аюулыг тооцож үзэх, тооцно, тооцжээ, тооцъё, тоо­цож; тооцогдох, тооцознох, тооцоц­гоох, тооцчих

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᡍᠣ᠊ᠯ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ᠊᠊ᠬ᠎ᠠ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠵᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠪᠡᠴᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠪᠡᠯ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠪᠡ‍ᠰ‍ᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠮ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠯ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉᡍᠣ᠊ᠳ᠋᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᢉ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠬ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠮ‍ᠠ‍᠊ᠷ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠣ᠊᠊ᠢ᠊᠊ᠢ᠊ᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠯ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠯᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᡍᠣ᠊‍ᠰ‍᠊ᠢ᠊ᠳ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠰ‍᠊ᠢ ᠡᠣ᠊᠊ᠢ᠊ᠭᠡ᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠢ᠎ᠠ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍‍ᠠ‍‍ᠠ‍ᠳ᠋ᠣ᠊᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠬ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍᠊ᠷ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍‍ᠰ‍‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠴ᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᡍᠣ᠊᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠪᠡᠡ᠋
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠵ‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍ᠯ᠎ᠠ
ᠲ᠋ᠣ᠊ᡍ‍ᠠ‍ᠴ‍ᠠ‍᠊ᠨ᠎ᠠ

/~уул /~гд /~чих /~цгоо /~ж /~оод /~н /~соор /~вч /~вол /~воос /~могц /~тол /~хлоор /~нгуут /~нгоо /~сон /~оо(гүй)᠎ /~дог /~х /~моор /~хуйц /~лгүй /~лтой /~ууштай /~шгүй /~ё /~гтун /~г /~оорой /~оосой /~ооч /~уузай /~в /~жээ /~лоо /~но

Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]