телефон

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


телефон

Дуудлага

[tilfo:n] (телефон)


Үгийн утга

телефон: нэр телефон утас (харилцуур утас), телефоны тоолуур (харилцах утсаар ярьсан хугацаа, ярьсан утасны дугаар, төлбөр зэргийг тооцоолон гаргах төхөөрөмж), телефон станц (хэрэглэгчийн захиалагчийн дагуу тодорхой хаягаар холболт үүсгэдэг техникийн цогцолбор), телефон сүлжээ (тодорхой нэг нутаг дэвсгэрт хоорондоо алслагдсан хэрэглэгчдийн хооронд цахилгаан соронзон долгионы тусламжтайгаар яриа дамжуулахаар байгуулсан техникийн цогцолбор), телефон холбоо (алсад цахилгаан соронзон долгионоор яриаг дамжууж, хүлээн авдаг холбооны нэг төрөл), телефон банк (тухайн банкинд харилцах данстай үйлчлүүлэгч телефон утаснаас мөнгөн гүйлгээ хийж болох санхүүгийн үйлчилгээ).

Холбоо үг

  • нэр. телефон утас - харилцуур утас
  • телефоны тоолуур - харилцах утсаар ярьсан хугацаа, ярьсан утасны дугаар, төлбөр зэргийг тооцоолон гаргах төхөөрөмж
  • телефон станц - хэрэглэгчийн захиалагчийн дагуу тодорхой хаягаар холболт үүсгэдэг техникийн цогцолбор
  • телефон сүлжээ - тодорхой нэг нутаг дэвсгэрт хоорондоо алслагдсан хэрэглэгчдийн хооронд цахилгаан соронзон долгионы тусламжтайгаар яриа дамжуулахаар байгуулсан техникийн цогцолбор
  • телефон холбоо - алсад цахилгаан соронзон долгионоор яриаг дамжууж, хүлээн авдаг холбооны нэг төрөл

Зөв бичих зүй

  • м.к.б телефон нэр телефоны, телефонд, телефоноор, о.тоо телефонууд
  • м.б телефон (~ утас, ~ холбоо)

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

Flag of Bulgaria.svg Болгараар


Нэр үг

телефон

Flag of Kazakhstan.svg Хасагаар


Нэр үг

телефон

Flag of Kyrgyzstan.svg Хиргисээр


Нэр үг

телефон

Flag of Macedonia.svg Македоноор


Нэр үг

телефон

Flag of Russia.svg Оросоор


Нэр үг

телефон

Flag of Croatia.svg Flag of Serbia.svg Хорватын серб


Нэр үг

телефон

Flag of Tatarstan.svg Татаар


Нэр үг

телефон

Flag of Tajikistan.svg Тажикаар


Нэр үг

телефон

Flag of Ukraine.svg Украйнаар


Нэр үг

телефон