социалист

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[soʦȧ:list]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠰᠣ᠊ᠼ᠊ᠢ᠊ᠶᠡ᠊ᠯ᠊ᠢ᠊‍ᠰ‍ᠲ᠋᠋


(социалист)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

тэм.
  1. Социализмын ёс суртахуун, үзэл онолыг баримтлагч;
  2. Социалист намын гишүүн.

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

со|циа|лист тэм..

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]


Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

АБНАСЛУ Арабын Бүгд Найрамдах Ардын Социалист Ливи Улс
АСЗХ Ардчилсан Социалист Залуучуудын Холбоо
АСИ Ажилчны Социалист Интернационал
АСИ Африкийн Социалист Интернационал
АСН Австралийн Социалист Нам
АСН Австрийн Социалист Нам
АСН Ажилчны Социалист Нам
АСН Албанийн Социалист Нам
АСН Аргентины Социалист Нам
АСН Ардчилсан Социалист Нам
АСОХ Ардчилсан Социалист Оюутны Холбоо
АСХ Арабын Социалист Холбоо
АСХ Ардчилсан Социалист Хөдөлгөөн
АСЭ Ардчилсан Социалист Эмэгтэйчүүд
АСЭХ Ардчилсан Социалист Эмэгтэйчүүдийн Холбоо
БНАСШЛУ Бүгд Найрамдах Ардчилсан Социалист Шри-Ланка Улс
БНСААУ Бүгд Найрамдах Социалист Албани Ард Улс
БНСБХ Бүгд Найрамдах Социалист Бирмийн Холбоо
БНСБХУ Бүгд Найрамдах Социалист Бирмийн Холбооны Улс
БНСВУ Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс
БНСН Берлиний Нэгдсэн Социалист Нам
БНСРУ Бүгд Найрамдах Социалист Румын Улс
БНСЧСУ Бүгд Найрамдах Социалист Чехословак Улс
БНСЧУ Бүгд Найрамдах Социалист Чех Улс
БНСШЛУ Бүгд Найрамдах Социалист Шри-Ланка Улс
БСН Бельгийн Социалист Нам
БСН Болгарын Социалист Нам
ГНСН Германы Нэгдмэл Социалист Нам
ГОСХ Германы Оюутны Социалист Холбоо
ГСН Германы Социалист Нам
ЕАСН Еврейчүүдийн Ажилчны Социалист Нам
ЗСАБНАУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Абхаз Улс
ЗСАБНАУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Ажар Улс
ЗСАБНБУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Башкир Улс
ЗСАБНБУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Буриад Улс
ЗСАБНКБУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Кабардино-Балкар Улс
ЗСАБНКУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Карел Улс
ЗСАБНКУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Коми Улс
ЗСАБНМУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Мари Улс
ЗСАБННУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Нахичеван Улс
ЗСАБНТУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Татар Улс
ЗСАБНТУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Тува Улс
ЗСАБНУУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Удмурт Улс
ЗСАБНХОУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Хойд Осетин Улс
ЗСАБНХУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Халимаг Улс
ЗСАБНЧУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Чуваш Улс
ЗСАБНЯУ Зөвлөлт Социалист Автономит Бүгд Найрамдах Якут Улс
ЗСБНАКУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Автономит Каракалпак Улс
ЗСБНАКУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Автономит Коми Улс
ЗСБНАМУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Автономит Мордов Улс
ЗСБНАУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Азербайжан Улс
ЗСБНАУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Армян Улс
ЗСБНБУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Белорус Улс
ЗСБНГУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Гүрж Улс
ЗСБНКУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Казах Улс
ЗСБНКУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Киргиз Улс
ЗСБНЛУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Латви Улс
ЗСБНЛУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Литва Улс
ЗСБНМУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Молдав Улс
ЗСБНТУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Тажик Улс
ЗСБНТУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Туркмен Улс
ЗСБНУУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Узбек Улс
ЗСБНУУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Украин Улс
ЗСБНХОУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Орос Улс
ЗСБНХУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс
ЗСБНХУКН Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улсын Коммунист Нам
ЗСБНЭУ Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Эстони Улс
ЗСН Зүүний Социалист Нам
ИАСН Испанийн Ажилчны Социалист Нам
ИАСН Италийн Ардчилсан Социалист Нам
ИНСН Исландын Нэгдмэл Социалист Нам
ИСАН Италийн Социалист Ажилчны Нам
ИСН Италийн Социалист Нам
ЙСН Йемений Социалист Нам
КСН Коста-рикийн Социалист Нам
КСХНН Кубын Социалист Хувьсгалын Нэгдмэл Нам
ЛАСН Люксембургийн Ажилчны Социалист Нам
ЛСДН Ливаны Социалист Дэвшилт Нам
МАСЗ Монголын Ардчилсан Социалист Залуучууд
МАСЗХ Монголын Ардчилсан Социалист Залуучуудын Холбоо
МАСН Монголын Ардчилсан Социалист Нам
МАСОХ Монголын Ардчилсан Социалист Оюутны Холбоо
МАСЭ Монголын Ардчилсан Социалист Эмэгтэйчүүд
МАСЭХ Монголын Ардчилсан Социалист Эмэгтэйчүүдийн Холбоо
МАШСН Монголын Ардчилсан Шинэ Социалист Нам
МНСН Мексикийн Нэгдсэн Социалист Нам
МСАН Мексикийн Социалист Ардын Нам
МСН Мексикийн Социалист Нам
МСНН Мексикийн Социалист Нэгдсэн Нам
МУНСН Монгол Угсаатны Нэгдсэн Социалист Нам
МҮАСН Монголын Үндэсний Ардчилсан Социалист Нам
МҮСАН Монголын Үндэсний Социалист Ардын Нам
НАСЗХ Нийслэлийн Ардчилсан Социалист Залуучуудын Холбоо
НАСЭХ Нийслэлийн Ардчилсан Социалист Эмэгтэйчүүдийн Холбоо
НСН Никарагуагийн Социалист Нам
НСН Нэгдмэл Социалист Нам
ОСН Оросын Социалист Нам
СИ Социалист Интернационал
СН Социалист Нам
СОЗЭ Социалист Оюутан, Залуучуудын Эвлэл
социнтерн Социалист Интернационал
СССР СССР (Союз Советских Социалистических Республик) [Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс]
СУ Социалист Уралдаан
СХ Социалист Хөдөлмөр
СХАА Социалист Хөдөө Аж Ахуй
СХБ Социалист Хөдөлмөрийн Бригад
СХТБ Социалист Хөдөлмөрийн Төлөө Бригад
СХХ Социалист Хөдөлмөрийн Хөдөлгөөн
УАСН Унгарын Ажилчны Социалист Нам
УСН Унгарын Социалист Нам
УСН Уругвайн Социалист Нам
ФСН Францын Социалист Нам
ХБНСЮУ Холбооны Бүгд Найрамдах Социалист Югослав Улс

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]