секунд

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[sekь:ndә] (секүнд)


Үгийн утга

секунд нэр 1Минутыг жар хуваасны нэгтэй тэнцүү цагийн хэм; 2Градусыг гурван зуун жар хуваасны нэгтэй тэнцэх өнцгийн хэмжүүр.


'

'

'

'

'

'


Шилжсэн утга

Холбоо үг

Хоршоо үг


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

Зүйр цэцэн үг

Хэвшмэл хэлц

Өвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

  • м.к.б секунд нэр секундийн, секундэд, секундээр
  • м.б

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг


Товчилсон үг

Хуучирсан үг