реалист

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Ошибка 404[засварлах]

=ءؤتاتاءابلاعهيلاي[засварлах]

[irȧ:list]

Үндэсний %:%:;6234г[засварлах]

ᠷᠸ‍ᠠ‍᠊ᠯ᠊ᠢ᠊‍ᠰ‍ᠲ᠋᠋


(ОШИБКА 6746)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

тэм.
  1. Реализмыг баримтлагч.

76Н7пр%%%%%%[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

شاغبعغشصبللاشبلشغلفبشبصشلبصرغشبش === Үг хувилгах зарчим

%:У№АПП:К зөв бичихзүй[засварлах]

لصلس

{{MongolUnicode|ᠷᠸ‍ᠠ‍᠊ᠯ᠊ᠢ᠊‍ᠰ‍ᠲ᠋᠋ششلصش0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%BE%D0%BE Галиглах зарчим]

Үгийн утга[засварлах]

тэм.
  1. Реализмыг баримтлагч.لصشصلشلصشلصش

لص ===Зөв бичихзүй===ل Үг хувилгах зарчим

ببغببتابلبفقلاي' عغ'ثل'ع-لي'бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

شصل ====Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй====لشصصلشلسشلصصش


Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

===Таджикам привет11111111001010101010101010101010010191111 3 2 ОшИбавп )!232:Орчуулга[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Таджикам привет[засварлах]

Передаю привет бабушке из Магадана [[Ангилал:]][впв кв