радио

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Үгийн гарал

Үгийн дуудлага

[arꞌa:dꞌȯ:, ara:ʤaw]

Үндэсний бичиг

(радио)

Үгийн үндэс

Үгийн утга

нэр.
  1. Цахилгаан соронзон долгионы тусламжтайгаар дохиог дамжуулах болон хүлээн авах төхөөрөмж

Холбоо үг

зурагт радио - цахилгаан соронзон долгионы тусламжтайгаар юмны дүрс, дууг нэвтрүүлэх хэрэгсэл
радио долгион - цахилгаан соронзон долгионы нэг хэсэг
радио хүлээн авагч - янз бүрийн давтамжтай цахилгаан соронзон долгионы нөлөөгөөр хүлээн авах антеннд үүссэн дохионоос сонгосон мэдээллийг агуулсан дохиог хүлээн авах төхөөрөмж
радио сонсох - цахилгаан соронзоны долгионы тусламжтайгаар нэвтрүүлж буй дуу авиаг хүлээн авч сонсох

Хоршоо үг

Ойролцоо үг

Эсрэг үг

Этгээд үг

Товчилсон үг

МРЗРУХ Монголын Радио, Зурагт Радиогийн Улсын Хороо
МРСХ Монголын Радио, Спортын Холбоо
МРТУХ Монголын Радио, Телевизийн Улсын Хороо
МРТУХ Мэдээлэл, Радио, Телевизийн Улсын Хороо
МРТХЭГ Мэдээлэл, Радио, Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар
МҮРТ Монголын Үндэсний Радио, Телевиз
ОНРТ Олон Нийтийн Радио, Телевиз
ОНРТҮЗ Олон Нийтийн Радио, Телевизийн Үндэсний Зөвлөл
ОУРТ Олон Улсын Радио, Телевиз
ОУРТБ Олон Улсын Радио, Телевизийн Байгууллага
ОУРХ Олон Улсын Радио Холбоо
РӨНС Радио Өргөн Нэвтрүүлгийн Станц
РРШ Радио Релейны Шугам
РС Радио Станц
РСГ Радио Сүлжээний Газар
РСД Радио Станцын Дарга
РТ Радио, Телевиз
РТДС Радио, Телевизийн Дээд Сургууль
РТХЭГ Радио, Телевизийн Хэрэг Эрхлэх Газар
ТРАХ Телефон, Радио Ашиглалтын Хороо
ҮРТ Үндэсний Радио, Телевиз

Өвөрмөц хэлц

Хэвшмэл хэлц

Аман зохиолд орсон нь

Зүйр үг

Цэцэн үг

Сургаал үг

Зөв бичихзүй

Кирил бичиг

ра|дио нэр. радиогийн, радиод, радиогоос

Монгол бичиг

Орчуулга

Flag of Bulgaria.svg Болгараар


Нэр үг

радио

Flag of Chechen Republic of Ichkeria.svg Чеченоор


Нэр үг

радио

Flag of Macedonia.svg Македоноор


Нэр үг

радио

Flag of Kyrgyzstan.svg Хиргисээр


Нэр үг

радио

Flag of Russia.svg Оросоор


Нэр үг

радио

Flag of Croatia.svg Flag of Serbia.svg Хорватын серб


Нэр үг

радио

Flag of Tajikistan.svg Тажикаар


Нэр үг

радио