олох

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

Үгийн утга

олох үйл 1Эрж, хайсан зүйлээ илрүүлэх, түүнтэйгээ санамсаргүй тохиолдох: морио олох (алга болсон морио олж авах), ашиг олох/олз орлого олох (ашигтай ажиллах, үнэ өртөггүй зүйл таарах), ангийн мөр олох (ан амьтан явсан ул мөр таарах), нүх сүв олох (онгорхой, цоорхой хэсгийг илрүүлэх), мөшгин олох (мөрийг нь дагаж явсаар тохиолдох), эрж олох (хайж явсаар тааралдах, тохиолдох), олж уулзах (зорин очиж уулзах), олж сонсох (ямар нэгэн зүйлийн талаар дуулах, сонсох), тэмтэрч олох (ямар нэгэн зүйлийг тэмтрэн хайж илрүүлэх), замаа олох (а.төөрч алдсан замдаа дахин орох; б.шилж. ажил хийх эв дүйгээ мэдэх; в.шилж. амьдралд хөлөө олох), хөлөө олох (а.алдсан хөлийнхөө алхааг нийлүүлэх; б.шилж. амьдрах аргаа олж, олны дунд байр сууриа эзлэх; в.шилж. хөлжих, хөрөнгөтэй болох), олсон дээрээ олох, оносон дээрээ онох зүйр. (ханахаа мэдэхгүй шунамхайрах), *олсноороо овоо тахих (үрэлгэн, бодлогогүй зан байдал гаргах); 2Өөрийн болгож эзэмших, эдлэх, ямар нэгэн зүйлийг хүлээн авах: мэдлэг олж авах (ямар нэгэн зүйлийн талаар шинэ мэдлэгтэй болох, мэдлэг эзэмших); 3Ямар нэгэн зүйл тусах, нэрвэгдэх: шарх олох (шархтай болох, шархдах), өвчин олох (өвчин тусах), оёг олох (хөнгөн ужиг өвчтэй болох), хүүхэд олох (жирэмсэн болох), хээл олох (мал, амьтанд хээл тогтох); 4Ойлгох, ухах, мэдэх: санаа олох (шинэ санаа төрж, ухааран сэнхрэх), хэрэг олох (хэрэг явдлыг илрүүлэх), учрыг олох (а.утга учрыг нь гарган илрүүлэх, ухаж мэдэх; б.нэг тийш болгох), үнэн учрыг олох (хэрэг явдлын үнэн мөнийг илрүүлэн гаргах), учрыг нь олж, хужрыг нь тунгаах цэцэн. (хэрэг явдлыг эцэслэн шийдвэрлэх); 5шилж. Хэлсэн, хийсэн нь зөв болох, хожих: *олсон наймаа (а.олз ашиг ихтэй наймаа; б.шилж. таарсан хэрэг буюу сэтгэл ханамжтай явдал болсон нь), *нүдийг нь олох (хийвэл зохих зүйлээ онож хийх); 6Эв, дүйтэй болох: аргаа олох (тухайн зүйлийг хэрхэн хийх эв дүйтэй болох); 7Бусдын тус дэмийг хүртэх: итгэл олох (бусдын итгэл найдвар хүлээх), дэмжлэг олох (хэн нэгнээс тусламж авах), *нүүр олох (бусдад саймшран тал засах), нэр олох (а.нэртэй болох, нэр алдар нь түгэх; б.шилж. бусдад сайн хүн мэт харагдахыг хичээх), хутаг олох (а.их буянтан болж зол жаргал эдлэх; б.шилж. олиг өвчин тусах); 8Үйл хэрэг бүтэмжтэй болох: амжилт олох (ажил хөдөлмөр нь амжилттай болох).


'

'

'

'

'

'


Шилжсэн утга

 • ажил хийх эв дүйгээ мэдэх; в
 • амьдралд хөлөө олох
 • амьдрах аргаа олж, олны дунд байр сууриа эзлэх; в
 • хөлжих, хөрөнгөтэй болох
 • Хэлсэн, хийсэн нь зөв болох, хожих: *олсон наймаа - а
 • таарсан хэрэг буюу сэтгэл ханамжтай явдал болсон нь

Холбоо үг

 • морио олох - алга болсон морио олж авах
 • ашиг олох/олз орлого олох - ашигтай ажиллах, үнэ өртөггүй зүйл таарах
 • ангийн мөр олох - ан амьтан явсан ул мөр таарах
 • нүх сүв олох - онгорхой, цоорхой хэсгийг илрүүлэх
 • мөшгин олох - мөрийг нь дагаж явсаар тохиолдох
 • мэдлэг олж авах - ямар нэгэн зүйлийн талаар шинэ мэдлэгтэй болох, мэдлэг эзэмших

Хоршоо үг

 • ажил хийх эв дүйгээ мэдэх; в
 • амьдралд хөлөө олох
 • амьдрах аргаа олж, олны дунд байр сууриа эзлэх; в
 • хөлжих, хөрөнгөтэй болох
 • Хэлсэн, хийсэн нь зөв болох, хожих: *олсон наймаа - а
 • таарсан хэрэг буюу сэтгэл ханамжтай явдал болсон нь


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

НҮХЭЭ ОЛОХ тбү. ажил алба олох - Чи аль нэг газар нүхээ олсон уу? – Одоогоор үгүй байна. - Би энэ байгууллагад нүхээ олох гэж нэлээд зовсон.

Зүйр цэцэн үг

олсон дээрээ олох, оносон дээрээ онох - ханахаа мэдэхгүй шунамхайрахХэвшмэл хэлц

 • Олох алдахад уур нь цэцрэхгүй ,Баярлах хилэгнэхэд цог нь цуцрахгүй.
 • Олох гэвэл алддаг ,Овоолох гэвэл нураадаг.
 • Олох нь атгаар ,Алдах нь арагаар.
 • Олох юманд оосоргүй.


Өвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

 • м.к.б олох үйл эрж ~, олно, олжээ, олъё, олж; ололцох, олдох, олцгоох, олчих
 • м.б олох (хайснаа ~) хэв /~уул/ /~лц/ бай /~чих/ /~цгоо/ нөх.х /~ж/ /~оод/ /~н/ /~соор/ /~вч/ /~бол/ /~боос/ /~могц/ /~тол/ /~хлоор/ /~нгуут/ тод.х /~сон/ /~оо(гүй)/ /~дог/ /~х/ /~моор/ /~хуйц/ /~лгүй/ /~лтой/ /~ууштай/ /~шгүй/ бие.т /~ё/ /~гтун/ /~г/ /~оорой/ /~оосой/ /~ооч/ /~уузай/ цаг.т /~в/ /~жээ/ /~лоо/ /~но/

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

FoleeO


Товчилсон үг

Хуучирсан үг