ноябрь

Wiktionary-с

Абазэр


Нэр үг

ноябрь

Арваннэгдүгээр сар

Оросоор


Нэр үг

ноябрь

Арваннэгдүгээр сар

Татаар


Нэр үг

ноябрь

Арваннэгдүгээр сар