нийгэм

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[ni:gem] (нэйигэм)


Үгийн утга

нийгэм нэр 1Өргөн утгаараа хүмүү¬сийн амьдрал, үйл ажиллагааны түүхэн ёсоор хөгжиж буй хэлбэр; явцуу утгаараа хүн төрөлхтний түүхийн тодорхой шат; материаллаг амьдралын түүхэн тодорхой нөхцөлд нэгдсэн хүмүүсийн үйл ажиллагааны цогц: нийгмийн ахуй (материал баялгийг үйлдвэрлэх явцад хүмүүсээс байгальтай харьцах материаллаг харилцаа болон мөн өөр хоорондоо харилцах харьцаа), нийг¬мийн бүтэц (нийгмийн тогтолцоон дахь махбодуудын хоорондох анги болон нийгмийн бусад бүлгийн харилцаа, хөдөлмөрийн хуваарь, нийгмийн байгууллын шинж эдгээрээр нөхцөлд¬сөн тогтвортой дэглэмжсэн холбоо), нийгмийн бүлэг (нийтлэг эрх ашиг, зан төлөвийн нийтлэг үнэт зүйлд үндэслэн түүхэн тодорхой нийгмийн хүрээнд бүрэлдэн тогтсон хүмүүсийн харьцангуй тогтвортой цогц), нийгмийн ашиг (хувийн биш, нийтийн ашиг), нийгмийн өмч (улсын өмч), нийгмийн үзэгдэл (нийгмийн амьдрал дахь олон төрлийн үйл явдал), нийгмийн үүрэг (нийгмийн тогтолцоон дахь хүмүүсийн хариуцлагийг тэдний нийгэмд эзлэх байр сууринд үндэслэн тодорхойлдог хэм хэмжээний цогц); нийгмийн харилц¬аа (эдийн засаг, нийгэм, улс төр, соёлын үйл ажиллагааны явцад нийгмийн бүлэг, анги, үндэстэн хооронд тогтоох олон янзын холбоо), нийгмийн даатгал (хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрмөсөн алдах, хөгшрөх, мөн хуульд заасан бусад тохиолдолд иргэдэд ул¬саас олгодог мөнгөн болон эдийн хангамжийн тогтолцоо), нийгмийн хангамж (хөдөлмөрийн чадвараа алдах, өндөр насны тэтгэвэрт гарах, асрамжлах хүнгүй болох зэрэг үед улсаас тэтгэн туслах зардал төсөв), нийгмийн эрүүл мэнд (нийгмийн орчин, нөхцөлийг сайжруулах замаар хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалан бэхжүүлэх онол, аргазүй, үйл ажиллагааг судалдаг анагаахын салбар ухаан), нийгмийн нийт бүтээгдэхүүн (тодорхой хугацаанд үйлдвэрлэсэн материал баялгийн нийлбэр), нийгмийн эцсийн бүтээгдэхүүн (тодорхой хугацааны туршид тухайн улсад үйлдвэрлээд тэр хугацаандаа үйлдвэ¬рийн хэрэглээнд оруулаагүй материал баялаг), нийгмийн хэрэгцээ (нийгмийн гишүүдийн амьдралыг дэмжин нийгмийг хөгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай зүйлсийн хэрэглээ), нийгмийн гарал (нийгмийн аль давхаргад хамаарагдахаа тодорхойлох нь), нийгэм журам хуучир. (эв хамт ёс); 2Бүгд, нийтээр: нийгмийн санал (олон нийтийн санал).


'

'

'

'

'

'


Шилжсэн утга

Холбоо үг

  • нийгмийн ахуй - материал баялгийг үйлдвэрлэх явцад хүмүүсээс байгальтай харьцах материаллаг харилцаа болон мөн өөр хоорондоо харилцах харьцаа
  • нийг¬мийн бүтэц - нийгмийн тогтолцоон дахь махбодуудын хоорондох анги болон нийгмийн бусад бүлгийн харилцаа, хөдөлмөрийн хуваарь, нийгмийн байгууллын шинж эдгээрээр нөхцөлд¬сөн тогтвортой дэглэмжсэн холбоо
  • нийгмийн бүлэг - нийтлэг эрх ашиг, зан төлөвийн нийтлэг үнэт зүйлд үндэслэн түүхэн тодорхой нийгмийн хүрээнд бүрэлдэн тогтсон хүмүүсийн харьцангуй тогтвортой цогц
  • нийгмийн ашиг - хувийн биш, нийтийн ашиг
  • нийгмийн өмч - улсын өмч
  • нийгмийн санал - олон нийтийн санал.

Хоршоо үг


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

Зүйр цэцэн үг

Хэвшмэл хэлц

Өвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

  • м.к.б нийгэм нэр нийгмийн асуудал, нийгэмд, нийгмээс, о.тоо нийгмүүд
  • м.б нийгэм (~ нийт, хүмүүнлэг ~) /~ийн/ /~д/ /~ийг/ /~ээс/ /~ээр/ /~тэй/ /~ээ/

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

NeiiK^


Товчилсон үг

Хуучирсан үг

  • - эв хамт ёс