нийгэм

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[ni:gem]

Үндэсний бичиг[засварлах]

NeiikE^
(нэйигэм)

Үгийн үндэс[засварлах]

Үгийн утга[засварлах]

нэр.
  1. Өргөн утгаараа хүмүүсийн амьдрал, үйл ажиллагааны түүхэн ёсоор хөгжиж буй хэлбэр; явцуу утгаа­раа хүн төрөлхтний түүхийн тодорхой шат; материаллаг амьдралын түүхэн тодорхой нөхцөлд нэгдсэн хүмүүсийн үйл ажиллагааны цогц
  2. Бүгд, нийтээр

Холбоо үг[засварлах]

нийгмийн ахуй - материал баялгийг үйлдвэрлэх явцад хүмүүсээс байгальтай харьцах материаллаг харилцаа болон мөн өөр хоорондоо харилцах харьцаа
нийгмийн бүтэц - нийгмийн тогтолцоон дахь махбодуудын хоорондох анги болон нийгмийн бусад бүлгийн харил­цаа, хөдөлмөрийн хуваарь, нийгмийн байгууллын шинж эдгээрээр нөхцөлдсөн тогтвортой дэглэмжсэн холбоо
нийгмийн бүлэг - нийтлэг эрх ашиг, зан төлөвийн нийтлэг үнэт зүйлд үндэслэн түүхэн тодорхой нийгмийн хүрээнд бүрэлдэн тогтсон хүмүүсийн харьцангуй тогтвортой цогц
нийгмийн ашиг - хувийн биш, нийтийн ашиг
нийгмийн өмч - улсын өмч
нийгмийн үзэгдэл - нийгмийн амьдрал дахь олон төрлийн үйл явдал
нийгмийн үүрэг - нийгмийн тогтолцоон дахь хүмүүсийн хариуцлагийг тэдний нийгэмд эзлэх байр сууринд үндэслэн тодорхойлдог хэм хэмжээний цогц
нийгмийн санал - олон нийтийн санал

Хоршоо үг[засварлах]

Ойролцоо үг[засварлах]

Эсрэг үг[засварлах]

Этгээд үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

МННХ Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн [Соросын сан]
НАБ Нийгэм Ахуйн Барилга
НАБТ Нийгэм Ахуйн Барилга Трест
НАБУК Нийгэм Ахуйн Барилгыг Удирдах Контор
ННФ Нээлттэй Нийгэм Форум
ННХ Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн
НТЗАН Нийгэм, Технологийн Заах Аргын Нэгдэл
НҮБНЭЗЗ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Нийгэм, Эдийн Засгийн Зөвлөл
НХ Нийгэм Хамгаалал
НХБХ Нийгэм Хамгаалал Бодлогын Хэлтэс
НХС Нийгэм Хамгааллын Салбар
НХСХХ Нийгэм Хамгааллын Салбарын Хөгжлийн Хөтөлбөр
НХХЯ Нийгэм Хамгаалал, Хөдөлмөрийн Яам
НЭЗ Нийгэм, Эдийн Засаг
НЭЗДС Нийгэм, Эдийн Засгийн Дээд Сургууль
НЭЗУХ Нийгэм, Эдийн Засгийн Улсын Хороо
ТНСА Төр, Нийгэм Судлалын Академи
УНХЕГ Улсын Нийгэм Хангамжийн Ерөнхий Газар
ХНХУХ Хөдөлмөр, Нийгэм Хангамжийн Улсын Хороо
ХНХУХА Хөдөлмөр, Нийгэм Хамгааллын Улсын Хяналтын Алба
ХНХХ Хөдөлмөр, Нийгэм Хангамжийн Хэлтэс
ХНХХА Хөдөлмөр, Нийгэм Хамгааллын Хяналтын Алба
ХНХЯ Хөдөлмөр, Нийгэм Хамгааллын Яам
ЭМНХЯ Эрүүл Мэнд, Нийгэм Хангамжийн Яам
ЭНИХ Эрүүл Нийгэм, Иргэний Хөдөлгөөн

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]

Зүйр үг[засварлах]

Цэцэн үг[засварлах]

Сургаал үг[засварлах]

Зөв бичихзүй[засварлах]

Кирил бичиг[засварлах]

ний|гэм нэр. ний­гэмд, нийгмээс, о.тоо нийгмүүд

Монгол бичиг[засварлах]

NeiikE^ oa
NeiikE^ dO
NeiikE^ I
NeiikE^ fca
NeiikE^ iie*
NeiikE^ DeI
NeiikE^ iiea
/~ийн /~д /~ийг /~ээс /~ээр /~тэй /~ээ

Орчуулга[засварлах]