зурагт

Wiktionary-с
Шууд очих: залуурдлага, хайлт

Flag of Mongolia.svg Монголоор


Дуудлага

[ʣuraxtă] (жиругту)


Үгийн утга

зурагт I нэр Зураг бүхий: зурагт самбар (уран зураг, гэрэл зураг зэргийг дэлгэн үзүүлэх самбар), зурагт сонин (дүрс, чимэглэлээр нэмэн баяжуулсан сонин), зурагт сэтгүүл (гар зураг, гэрэл зураг голлон нийтэлдэг дүрс чимэглэл бүхий сэтгүүл), зурагт үлгэр (үлгэрийн агуулгаар зурсан зургууд), зурагт хуудас (а.ерөнхийлөл, зүйрлэл, бэлгэдлийг ашиглан болзолт чимэглэлээр энгийн ойлгомжтой дүрслэн үзүүлдэг зураасан зургийн нэг төрөл; б.төрөл бүрийн сурталчилгааны зорилгоор хэвлэсэн том хэмжээний хуудас)

II нэртв. Сансрын долгионоор дүрс, дууг хүлээн авч дамжуулан түгээх хэрэгсэл: зурагтын антенн (зурагтын долгионыг барих зориулалттай хэрэгсэл), зурагтын дэлгэц (телевизийн дэлгэц), зурагтын хөтөлбөр (зурагтаар гарах мэдээлэл, нэвтрүүлгийн цагийн хуваарь), зурагтаар гарах (цэнхэр дэлгэцээр гарах, зурагтын нэвтрүүлэгт оролцож олон нийтэд цацагдах).


'

'

'

'

'


Шилжсэн утга

Холбоо үг

 • зурагт самбар - уран зураг, гэрэл зураг зэргийг дэлгэн үзүүлэх самбар
 • зурагт сонин - дүрс, чимэглэлээр нэмэн баяжуулсан сонин
 • зурагт сэтгүүл - гар зураг, гэрэл зураг голлон нийтэлдэг дүрс чимэглэл бүхий сэтгүүл
 • зурагт үлгэр - үлгэрийн агуулгаар зурсан зургууд
 • зурагт хуудас - а.ерөнхийлөл, зүйрлэл, бэлгэдлийг ашиглан болзолт чимэглэлээр энгийн ойлгомжтой дүрслэн үзүүлдэг зураасан зургийн нэг төрөл б.төрөл бүрийн сурталчилгааны зорилгоор хэвлэсэн том хэмжээний хуудас.зурагт II нэр.тв. Сансрын долгионоор дүрс, дууг хүлээн авч дамжуулан түгээх хэрэгсэл
 • зурагтын антенн - зурагтын долгионыг барих зориулалттай хэрэгсэл
 • зурагтын дэлгэц - телевизийн дэлгэц
 • зурагтын хөтөлбөр - зурагтаар гарах мэдээлэл, нэвтрүүлгийн цагийн хуваарь
 • зурагтаар гарах - цэнхэр дэлгэцээр гарах, зурагтын нэвтрүүлэгт оролцож олон нийтэд цацагдах.


Хоршоо үг


Эсрэг үг

Этгээд үг хэллэг

Зүйр цэцэн үг

Хэвшмэл хэлц

Өвөрмөц хэлц

Зөв бичих зүй

 • м.к.б зурагт тэм. I. (зурагтай) ~ самбар II. нэр (телевиз) ~ын дэлгэц
 • м.б зурагт (1зураг бүхий 2те левиз) /~ын/ /~д/ /~ыг/ /~аас/ /~аар/ /~тай/ /~руу/ /~аа/ о.тоо /~ууд/

Ертөнцийн гурав

Монгол бичиг

YiroeedO


Товчилсон үг

Хуучирсан үг