дагавар

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[daǧăwar]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ
(дагабури)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

I нэр.
  1. Дагалдаж буй юм; дагасан юм
  2. (ажил мэргэжил дагаж суралцах нь, дагалдан).
II нэр.хэл шинж.
  1. Үгийн язгуур, үндсэнд залгаж үгийн утгыг хувилгах залгавар бүтээвэр

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

дагавар бичиг - хавсруулан үйлдсэн тодруулга бичиг
дагавар хүүхэд - дахин гэрлэсэн хүмүүсийн аль нэгийг дагаж ирсэн, түрүүчийн нөхөр болон эхнэрийн хүүхэд
дагавар залгах - үгийн язгуур, үндсийн араас дагавар залгаж, шинэ үг бүтээх
дагавар үг - үгийн хам бүтцээс гадуурх дагавар, өгүүлбэрийн холбогдох үгийг дагаж цаг, орон, зорилго, шалтгаан, жич адилтгах, тоймлох, хязгаарлах, хураах, хамаатуулах, хүчлэх зэрэг хэл зүйн нэмэлт утга илтгэдэг хийсвэр үг
дагаврын арга - дагавар залгаж үг бүтээх арга
дагаврын утга - язгуур, үндсийн араас залган орж, үгийн сангийн шинэ нэгж бүтээх чадамж
дагаваргүй үг - дагавар бүтээвэр залгаагүй үг

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

да|га|вар нэр. ~ хүүхэд II.хэл шинж. (үгийн бүтээвэр) ~ үг, дагаврыг, дагаварт, дагавраас

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ  ᠶᠢ‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ ᠳ᠋ᠣ
ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ ᠊ᠢ᠊᠊ᠢ
ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ ᠪᠡ᠊ᠷ
ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ ᠪᠡ᠊‍᠊ᠨ
ᠲ᠋‍ᠠ‍ᡍ‍ᠠ‍ᠪᠤ᠊ᠷ᠊ᠢ ᠨᠣ᠊ᡍᠣ᠊ᠣ᠊᠊ᠨ

/~ын /~т /~ыг /~аас /~аар /~тай /~луу /~аа /~ууд

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]