гэр бүл

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[лат. familia]
[англ. family;]
[ор. семья]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
1. эрх зүйн бус социологийн шинж бүхий хууль тогтоомжид өргөн хэрэглэгддэг нэр томьёо. Салбар эрх зүй тус бүрд (гэр бүлийн, иргэний, хөдөлмөрийн) өөр өөр утга санааг агуулна. Гэр бүлийн эрх зүйн онолд Г.б. нь (хууль зүйн утгаараа) гэрлэлт, төрөл, садан, үрчлэлт буюу хүүхдийг гэр бүлд хүмүүжүүлэхээр авсан өөр бусад хэлбэрээс үүдсэн эд хөрөнгийн бус амин хувийн ба эд хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон хүмүүсийн хүрээ;
2. МУ-ын гэр бүлийн хуульд заасан хуульчилсан тодорхойлолтоор бол гэрлэлтийн үр дүнд буй болсон, эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон хамтын амьдрал бүхий гэр бүлийн гишүүд. [1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт