бүрэн эрх

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Хадмал үг[засварлах]

[лат. auctoritas]
[англ. authority]
[ор. полномочие]

Тайлбар[засварлах]

хууль.
1. нэг этгээдийн (төлөөлүүлэгчийн) нэрийн өмнөөс төлөөлүүлэгчийн эрх ба үүргийг буй болгох, өөрчлөх буюу дуусгавар болгох хэлцэл хийх нөгөө этгээдийн (төлөөлөгчийн) эрх;
2. эрх зүйн онол, удирдлагын шинжлэх ухаан, түүнчлэн бараг бүх салбар эрх зүйд Б.э.-ийг байгууллага, албан тушаалтан, аж ахуйн нэгжид удирдлагын чиг үүрэг гүйцэтгэж буй этгээд түүнчлэн хууль тогтоомж буюу хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй зарим этгээдийн (байгууллагын Б.э., албан тушаалтны Б.э., албаны Б.э.) эрх хэмжээ ба эрх зүйн байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг.[1]
Creative Commons
  1. С.Нарангэрэл “Монголын эрх зүйн англи, орос, латин хадмал эх толь бичиг", Улаанаатар 2015 он, дөрөв дэх хэвлэлт