барилга

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[bȧrĭlaǧʌ]

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ
(барилг-а)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

I нэр.
  1. Цогцлоон барьж байгуулсан зүйлийн ерөнхий нэр
II нэр.
  1. Баривчилгаа
III нэр.хуучир.
  1. Лам нарт барьж өргөх юм, өглөг, өргөл барьц;
  2. Барьц, эхнэр авахад өгөх эд таваар

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

барилгын зураг - барилгын хэлбэр дүрс, хэмжээ, бүтэц, түүний орчны байдлыг нарийвчлан үзсэн зураг
барилгын ухаан - барилгын материал, бүтэц, барилга барих зураг төсөл, ур маягийг нь судлах ухаан
барилга барих - байшин босгох
уран барилга - барилгын урлал
барилга авах - инж авах
барилга өгөх - инж өгөх
барилга хүргүүлэх - инж хүргүүлэх

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ба|рил|га нэр. барилгын, барилгад

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ  ᠶᠢ‍᠊ᠨ
ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ
ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠊ᠢ᠊᠊ᠢ
ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠴ᠊‍᠊ᠨ
ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠡ᠊ᠷ
ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠲ᠋‍ᠠ‍᠊ᠢ
ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠡᠣ᠊᠊ᠷᠣ᠊ᡍᠣ
ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠡ᠊‍᠊ᠨ
ᠪᠡ᠊ᠷ᠊ᠢ᠊᠊ᠯ᠊ᠭ᠎᠎ᠠ ᠨᠣ᠊ᡍᠣ᠊ᠣ᠊᠊ᠨ

/~ын /~д /~ыг /~аас /~аар /~тай /~ руу /~аа /~ууд

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

БА Барилга, Архитектур
БААС Барилга Ангийн Аймгийн Салбар
БАК Барилга, Архитектурын Комисс
БАТХУХ Барилга Архитектур, Техник Хяналтын Улсын Хороо
БАФ Барилга, Архитектурын Факультет
ББМҮЯ Барилга, Барилгын Материалын Үйлдвэрийн Яам
БЗК Барилга Засварын Контор
БЗМБ Барилга Засварын Механизмын Бааз
БЗНТ Барилга Засварын Нэгдсэн Трест
БЗТГ Барилга Захиалагчийн Төлөөлөгчийн Газар
БЗХО Барилга Захиалга, Хөрөнгө Оруулалт
БИДС Барилга Инженерийн Дээд Сургууль
БИС Барилга Инженерийн Сургууль
БИФ Барилга Инженерийн Факультет
БОМБ Барилга, Ой, Мод Боловсруулах
БОМБҮ Барилга, Ой, Мод Боловсруулах Үйлдвэр
БОМБҮАҮЭ Барилга, Ой, Мод Боловсруулах Үйлдвэрийн Ажилчдын Үйлдвэрчний Эвлэл
БОС Барилга, Орон Сууц
БОСАА Барилга, Орон Сууц Ашиглалтын Алба
БОСАГ Барилга, Орон Сууц Ашиглалтын Газар
БОСАХ Барилга, Орон Сууц Ашиглалтын Хэлтэс
БОСХ Барилга, Орон Сууцны Хэлтэс
БУА Барилга Угсралтын Ажил
БУК Барилга Угсралтын Комбинат
БУК Барилга Угсралтын Контор
БУНБ Барилга Угсралтын Нэгдсэн Бригад
БХБК Барилга, Хот Байгуулалтын Комисс
БХБЯ Барилга, Хот Байгуулалтын Яам
БЦСЗА Барилга, Цахилгаан Сантехникийн Засварын Анги
БЦСЗК Барилга, Цахилгаан Сантехникийн Засварын Контор
ГХББ Гавшгай Хөдөлмөрийн Барилга Байгууламж
ДХБЦСЗК Дархан Хотын Барилга, Цахилгаан, Сантехник Засварын Контор
ЗБА Зам, Барилга Ашиглалт
ЗБАА Зам, Барилга Ашиглалтын Анги
ЗТБХБЯ Зам Тээвэр, Барилга, Хот Байгуулалтын Яам
ИБОС Их Барилга, Орон Сууц
ИБОСХ Их Барилга, Орон Сууцны Хэлтэс
НАБТ Нийгэм Ахуйн Барилга Трест
ТТБТ Техник Туслалцааны Барилга Трест
УААБУК Усны Аж Ахуйн Барилга Угсралтын Контор
УБЗИ Улсын Барилга Зургийн Институт
УБЗТИ Улсын Барилга Зургийн Төв Институт
УБҮН Угсармал Барилга Үйлдвэрлэлийн Нэгдэл
УОСБТ Угсармал Орон Сууцны Барилга Трест
ҮБЗК Үйлдвэрийн Барилга, Засварын Контор
ХБТГ Хотын Барилга Тохижилтын Газар
ХБУТ Хотын Барилга Угсралтын Трест
ЭХБУ Эрчим Хүч, Барилга Угсралт
ЭХБУТ Эрчим Хүч, Барилга Угсралтын Трест

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]