байгаль

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Монголоор[засварлах]

Үгийн гарал[засварлах]

Үгийн дуудлага[засварлах]

[baiǧal']

Үндэсний бичиг[засварлах]

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ
(байигали)

Галиглах зарчим

Үгийн утга[засварлах]

нэр.
  1. Байгаа бүх сав, шим ертөнц
  2. Үзэмж
  3. Дэлхий

Ойролцоо үг[засварлах]

Нийлмэл үг[засварлах]

байгалийн баялаг - шим ертөнцийн баялаг
байгалийн гамшиг - шим ертөнцийн гамшиг
байгалийн нөөц - байгаль орчны бүрэлдэхүүний хэсэг болох эрчим хүч, ус, эрдэс баялаг, ургамал, амьтан
хангайн байгаль - хангайн үзэмж
говийн байгаль - говийн үзэмж
байгаль хамгаалал - байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалах нь
байгаль эх - эх дэлхий

Зөв бичихзүй[засварлах]

Үг хувилгах зарчим

Кирил бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

бай|галь нэр. байгаль хоёрын утгын ялгааг анхаар!) байгалийн, байгальд, бай­галиас, байгальтай

Үндэсний бичгийн зөв бичихзүй[засварлах]

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠴᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠲᠠᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ

/~ийн /~д /~ийг /~аас /~аар /~тай /~руу /~аа

Орчуулга[засварлах]

Хоршоо үг[засварлах]

Товчилсон үг[засварлах]

АБТМ Америкийн Байгаль, Түүхийн Музей
БО Байгаль Орчин
БОА Байгаль Орчны Алба
БОАЖ Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлал
БОАЖЯ Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам
БОГ Байгаль Орчны Газар
БОК Байгаль Орчны Комисс
БОМСА Байгаль Орчны Мэдээлэл, Сурталчилгааны Алба
БОМСТ Байгаль Орчны Мэдээлэл, Сурталчилгааны Төв
БОМСХ Байгаль Орчны Мэдээлэл, Сурталчилгааны Хэлтэс
БОНБНҮ Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээ
БОНБҮ Байгаль Орчны Нарийвчилсан Байдлын Үнэлгээ
БОС Байгаль Орчны Сайд
БОСҮ Байгаль Орчны Стратеги Үнэлгээ
БОУЦУ Байгаль Орчин, Ус, Цаг Уур
БОХ Байгаль Орчны Хөтөлбөр
БОХ Байгаль Орчны Хэлтэс
БОХ Байгаль Орчныг Хамгаалах
БОХА Байгаль Орчны Хяналтын Алба
БОХА Байгаль Орчныг Хамгаалах Алба
БОХБХ Байгаль Орчныг Хамгаалах Байнгын Хороо
БОХГ Байгаль Орчны Хяналтын Газар
БОХГ Байгаль Орчныг Хамгаалах Газар
БОХН Байгаль Орчны Хяналтын Нэгж
БОХН Байгаль Орчныг Хамгаалах Нийгэмлэг
БОХУХ Байгаль Орчны Хяналтын Улсын Хороо
БОХУХ Байгаль Орчныг Хамгаалах Улсын Хороо
БОХХ Байгаль Орчныг Хамгаалах Холбоо
БОХХ Байгаль Орчныг Хамгаалах Хороо
БОХХБХ Байгаль Орчин, Хөдөөгийн Хөгжлийн Байнгын Хороо
БОХЯ Байгаль Орчныг Хамгаалах Яам
БОЯ Байгаль Орчны Яам
БХБК Байгаль Хамгаалах Байнгын Комисс
БХОУХ Байгаль Хамгаалах Олон Улсын Холбоо
ДБОС Дэлхийн Байгаль Орчны Сан
ДБХС Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан
ДДБОС Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан
МБОИС Монголын Байгаль Орчны Итгэмжлэгдсэн Сан
МБОХ Монголын Байгаль Орчныг Хамгаалах
МБОХН Монголын Байгаль Орчныг Хамгаалах Нийгэмлэг
МБОХХ Монголын Байгаль Орчныг Хамгаалах Холбоо
МУБОХУХ Монгол Улсын Байгаль Орчны Хяналтын Улсын Хороо
НБОЭГ Нийслэлийн Байгаль Орчин, Экологийн Газар
НҮББОХ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Байгаль, Орчны Хөтөлбөр
УХБОХГ Улаанбаатар Хотын Байгаль Орчны Хяналтын Газар
ҮХХААБОБХ Үйлдвэр, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Байгаль Орчны Байнгын Хороо
ХХААБО Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Байгаль Орчин

Хэлц үг[засварлах]

Өвөрмөц хэлц[засварлах]

Хэвшмэл хэлц[засварлах]

Аман зохиолд орсон нь[засварлах]