алтымыш

Wiktionary-с

Хиргисээр


Загвар:-kyadj- алтымыш