Тусламж:Байдал

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

байдал[засварлах]

Хэвээр байгаа, өөрсдөдөө болон үгийг бусад хэлбэрээр тэдний харилцааг харуулсан дунд нэр төртэй үгийг нэрээ оруулна.

Энгийн[засварлах]

Ямар нэгэн нэмэлт тайлагнах нөхцөл байдал ямар сайхан нэрийн утга учиртай.

Үзүүлэлт[засварлах]

Нэг өгүүлбэрээр үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн болон дамжуулах Би-би-U-U хавсралтаас нэг нэрийг авсан юм.

Нь синоним[засварлах]

Ачааллын нөхцөл, заахын тийн ялгал, заахын тийн ялгал.

Зүг чиг[засварлах]

Нобль байгуулагдсан нөхцөл байдал нэг нь чиг баримжаа а-д оруулгатай нэрийг өгдөг үгийг мэдрэмж.

Нь синоним[засварлах]

Үүсэх заахын тийн ялгал, өгөх оршихын тийн ялгал

Бэлэн[засварлах]

Тэнд хэмнэх нэрээр сайхан үгсийн ойлголт болон, ТТ-ТТ ны тогтоосон нөхцөл байдлын аль нэг нь хавсралт.

Thesaurus[засварлах]

Байдал, өгөх оршихын тийн ялгал орхих

Аюул[засварлах]

Тогтоосон тохиолдолд - аас хавсралт нэг нь нэр үүрэнд үүсгэдэг үгийг хутагт мэдрэмж.

Нь синоним[засварлах]

Тусгаарлах нөхцөл, гуужуулах.

Харьяалахын тийн ялгал[засварлах]

Өөр атгах - с ажил нэрийг авч явах гэж хэлбэл үзэл баримтлал - ууд, -ууд, алдар нэр, -ууд, -ууд, -ууд, нотолгоо нэмэлт нөхцөл.

Холбосон[засварлах]

Thesaurus

Нэг[засварлах]

Нэг байх нь төрийн юм. Anti-олон тооны зогсооно.

Олон тооны[засварлах]

Олон аж ахуйн нэгж, эсвэл зарим нэг нэмэлт тайлангийн хэлбэр нь хүн. Anti-ганцюм.