Загвар:-ennoun1-

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Англиар[засварлах]

Нэр үг:[засварлах]

(1) жишээ - (US) (UK), тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр жишээнүүд) үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:
(2) жишээ 2 - (US) (UK), тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр жишээнүүд) үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:

Оноосон нэр үг:[засварлах]

(1) жишээ - (US) (UK), тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр жишээнүүд) үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:
(2) жишээ 2 - (US) (UK), тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр жишээнүүд) үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:

Бүлэг нэр үг:[засварлах]

(1) жишээ - (US) (UK), тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр жишээнүүд) үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:
(2) жишээ 2 - (US) (UK), тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр жишээнүүд) үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:

Олон тоот нэр үг:[засварлах]

(1) жишээ - (US) (UK), тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр жишээнүүд) үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:
(2) жишээ 2 - (US) (UK), тоологдох нэр үг: (олон тоон дээр жишээнүүд) үл тоологдох нэр үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:

Үйл үг:[засварлах]

-ing, -ed, -ed

(1) жишээ - (US) (UK), тусах үйл үг эс тусах үйл үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:
(2) жишээ 2 - (US) (UK), тусах үйл үг эс тусах үйл үг - тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:

Тэмдэг нэр:[засварлах]

(1) жишээ - (US) (UK), тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:
(2) жишээ 2 - (US) (UK), тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:

Дайвар үг:[засварлах]

(1) жишээ - (US) (UK), тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:
(2) жишээ 2 - (US) (UK), тайлбар:
Ангилал:
Хэрэглээ:

Дуудлага:[засварлах]

Үгийн гарал зүй:[засварлах]

Ижил утгатай үг(с):[засварлах]

Эсрэг утгатай үг(с):[засварлах]

Дагавар үг(с):[засварлах]

Холбогдох үг(с):[засварлах]

Мөн үзэх:[засварлах]