xam

Wiktionary-с

Волапюк


Нэр үг

xam

Ложбанаар


xam

Узбекээр


Нэр үг

xam