stat

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

stat

Загвар:-rup-

Нэр үг

stat

Даниар


Нэр үг

stat

Ладин


Нэр үг

stat

Латинаар


Үйл үг

stat

Норвегиар


Нэр үг

stat

Норвегиар Нинорск


Нэр үг

stat

Доод Саксонаар


Нэр үг

stat

Папиьяменто


Нэр үг

stat

Румынаар


Нэр үг

stat

Шведээр


Үйл үг

stat

Туркээр


Нэр үг

stat