slon

Wiktionary-с

Чехоор


заан [1]

Нэр үг

.заан

Словакаар


Нэр үг

.заан

Словенаар


Нэр үг

.заан