roda

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Галисаар


Нэр үг

roda

Каталанаар


Нэр үг

roda

Яваар


Нэр үг

roda

Индонезаар


Нэр үг

roda

Португалаар


Нэр үг

roda

Малайзар


Нэр үг

roda

Руманш


Нэр үг

roda