ra

Wiktionary-с

Албанаар


ra

Вьетнамаар


Нэр үг

ra

Галисаар


Нэр үг

ra

Далматинар


Нэр үг

ra

Ложбанаар


ra

Малагасаар


Нэр үг

ra

Мальтаар


ra