primeiro

Wiktionary-с

Галисаар


Тэмдэг нэр

primeiro

нэгдүгээр

Нэр үг

primeiro

анх

Португалаар


Нэр үг

primeiro

анх

Тэмдэг нэр

primeiro

нэгдүгээр