planeta

Wiktionary-с

Арагоноор


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Астураар‏‎


Нэр үг

 1. гариг

Баскаар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Боснинар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Каталанаар


Нэр үг

 1. гариг

Чехоор


Нэр үг

 1. гариг

Испаниар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Галисаар


Нэр үг

 1. гариг

Латинаар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Литваар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Польшоор


Нэр үг

 1. гариг

Португалаар


Нэр үг

 1. гариг

Хорватээр


Нэр үг

 1. гариг

Сэбуаноор


planeta

 1. гариг

Тагалогоор


Нэр үг

planeta

 1. гариг