planeta

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Арагоноор


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Астураар‏‎


Нэр үг

 1. гариг

Баскаар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Боснинар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Каталанаар


Нэр үг

 1. гариг

Чехоор


Нэр үг

 1. гариг

Испаниар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Галисаар


Нэр үг

 1. гариг

Латинаар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Литваар


Нэр үг

planeta

 1. гариг

Польшоор


Нэр үг

 1. гариг

Португалаар


Нэр үг

 1. гариг

Хорватээр


Нэр үг

 1. гариг

Сэбуаноор


planeta

 1. гариг

Тагалогоор


Нэр үг

planeta

 1. гариг