perşembe

Wiktionary-с

Туркээр


Нэр үг

perşembe