pazartesi

Wiktionary-с

Туркээр


Нэр үг

'pazartesi (олон тоон дээр ')

[1] даваа гараг тайлбар: төвд гаралтай монголжсон нэр
[2] сумъяа гараг тайлбар: самгард гаралтай монголжсон нэр
[3] саран одон

Дуудлага

//

Үгийн гарал зүй

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг