papa

Wiktionary-с
Jump to navigation Jump to search

Англиар


Нэр үг

аав

Каталанаар


Нэр үг

аав

Францаар


Нэр үг

papa

аав

Мажараар


Нэр үг

papa

аав

Италиар


Нэр үг

papa

аав

Үгийн гарал зүй

[]

Малайзар


Нэр үг

аав

Голландаар


Нэр үг

аав

Дуудлага

[]

Үгийн гарал зүй

[]

Ижил утгатай үг

vader

Эсрэг утгатай үг

[]

Орчуулга

Латинаар


Нэр үг

аав

Үгийн гарал зүй

papae

Малайзар


Нэр үг

аав

Испаниар


Нэр үг

аав

Дуудлага

//

Маори


papa

аав

Польшоор


Нэр үг

papa

аав

Португалаар


Нэр үг

papa

аав

Эсрэг утгатай үг

[]

Кечуа


papa

аав

Самоанаар


papa

аав

Швахили


papa

аав

Ток Писин


papa

аав

Туркээр


Нэр үг

аав

Боснинар


Нэр үг

аав

Хорватээр


Нэр үг

аав