papa

Wiktionary-с

Англиар


Нэр үг

аав

Каталанаар


Нэр үг

аав

Францаар


Нэр үг

papa

аав

Мажараар


Нэр үг

papa

аав

Италиар


Нэр үг

papa

аав

Үгийн гарал зүй

[]

Малайзар


Нэр үг

аав

Голландаар


Нэр үг

аав

Дуудлага

[]

Үгийн гарал зүй

[]

Ижил утгатай үг

vader

Эсрэг утгатай үг

[]

Орчуулга

Латинаар


Нэр үг

аав

Үгийн гарал зүй

papae

Малайзар


Нэр үг

аав

Испаниар


Нэр үг

аав

Дуудлага

//

Маори


papa

аав

Польшоор


Нэр үг

papa

аав

Португалаар


Нэр үг

papa

аав

Эсрэг утгатай үг

[]

Кечуа


papa

аав

Самоанаар


papa

аав

Швахили


papa

аав

Ток Писин


papa

аав

Туркээр


Нэр үг

аав

Боснинар


Нэр үг

аав

Хорватээр


Нэр үг

аав