ost

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

бяслаг

Дуудлага

[]

Үгийн гарал зүй

[]

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

[]

Норвегиар


Нэр үг

бяслаг

Дуудлага

[]

Үгийн гарал зүй

[]

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

[]

Шведээр


Нэр үг

бяслаг

Дуудлага

[]

Үгийн гарал зүй

[]

Ижил утгатай үг

Эсрэг утгатай үг

[]