ordenador

Wiktionary-с

Астураар‏‎


Нэр үг

ordenador

компьютер

Галисаар


Нэр үг

ordenador

компьютер

Испаниар


Нэр үг

ordenador

компьютер

Португалаар


Нэр үг

ordenador

компьютер