o

Wiktionary-с

Англиар


o

Арагоноор


o

Астураар‏‎


o

Каталанаар


o

Кримийн Татаар


o

Вьетнамаар


o

Волапюк


o

Уэльсээр


o

Далматинар


o

Зазаки


o

Испаниар


o

Голландаар


o

Галисаар


o

Курдээр


o

Тонгаар


o

Гуарани


o

Хавайнаар


o

Идо


o

Италиар


o

Латинаар


o

Ладин


o

Латвиар‎


o

Литваар


o

Маори


o

Малайзар


o

Мажараар


o

Азербайжанаар


o

Неаполитан


o

Навахо


o

Норвегиар


o

Германаар


o

Польшоор


o

Португалаар


o

Рапа-нуи


o

Румынаар


o

Самоанаар


o

Шотландаар


o

Шотланд гэльск


o

Словакаар


o

Словенаар


o

Хорватын серб


o

Тагалогоор


o

Ток Писин


o

Туркээр


o

Түркменээр


o

Финляндаар


o

Францаар


o

Фарероор


o

Гайтинар


o

Шведээр


o

Чехоор


o

Эсперанто


o

Узбекээр


o