nu

Wiktionary-с

Даниар


Дайвар үг

[1] одоо

Дуудлага

[]

Үгийн гарал зүй

[`]

Ижил утгатай үг

[]

Эсрэг утгатай үг

[]

Голландаар


Загвар:-nladv-

[1] одоо

Дуудлага

[]

Үгийн гарал зүй

[`]

Ижил утгатай үг

[]

Эсрэг утгатай үг

[]

Шведээр


Дайвар үг

[1] одоо

Дуудлага

[]

Үгийн гарал зүй

[`]

Ижил утгатай үг

[]

Эсрэг утгатай үг

[]