novembro

Wiktionary-с

Эсперанто


Нэр үг

novembro

Галисаар


Нэр үг

novembro

Идо


Нэр үг

novembro

Португалаар


Нэр үг

novembro