maj

Wiktionary-с

Даниар


Нэр үг

maj

Тавдугаар сар

Боснинар


Нэр үг

maj

Тавдугаар сар

Хорватээр


Нэр үг

maj

Тавдугаар сар

Словенаар


Нэр үг

maj

Тавдугаар сар

Шведээр


Нэр үг

maj

Тавдугаар сар