mai

Wiktionary-с

Эстоноор


Нэр үг

mai

Тавдугаар сар

Румынаар


Нэр үг

mai

Тавдугаар сар

Уэльсээр


Нэр үг

mai

Тавдугаар сар