lần đầu tiên

Wiktionary-с

Вьетнамаар


Нэр үг

lần đầu tiên

эхлээд