jeg

Wiktionary-с

Даниар


Тийн ялгалууд : mig, min

  1. би


Даниар:
Хэрэглээ:Jeg kommer fra Mongoliet. -Би Монголоос ирсэн.
Хэрэглээ:Jeg forstår ikke.-Би ойлгохгүй байна.
Хэрэглээ:Jeg har travlt.-Би завгүй байна.

Норвегиар


Тийн ялгалууд : meg, min

  1. би


Норвеги:
Хэрэглээ:Jeg kommer fra Mongolia.-Би Монголоос ирсэн.